קוראים ממליצים

דניאל סנד ממליץ

" ידוע לי כי סבלנות וסובלנות לספר ולסופרו אינן מובנות מאליהן, סופר טוב וחשוב- כמוהו בפרט- אינו יכול לכתוב רק קל או רק קשה אלא שניהם כי זאת אהבת הסופר לאתגר את עצמו בכתיבה קלה, ככתיבה הקשה.
דווקא בשני ספריו האחרונים "ממה עשוי התפוח" ובספר שיצא אחרי לכתו מעמנו "ההרצאה האחרונה" מומחשת אישיותו, דעתו, כתיבתו ובלשונו שלו.
אוסיף דעה: גם אם המלצתי זו נובעת מהכרות האישית אתו וגם אם אני מצטרף להרגשתו כמיעוט זוהי רק מחמאה לשנינו, כי גם למיעוט יש כוח, יש זכות,יש מה לומר".
(דניאל סנד 4.2019)