שעת סיפור- בית סיגל
שעת משחק- ילדי גן רימון
שעת סיפור- גן חרוב
שעת סיפור- תלתון צעיר
שעת סיפור- תלתון בוגר
הצגה מאת עומר המספר המילה המנצחת בספרייה האזורית
שעת משחק- גן רימון
שעת סיפור- גן רימון
שעת סיפור- גן חרוב
שעת סיפור - תלתון צעיר
שעת סיפור- תלתון בוגר
שעת סיפור- בית סיגל
שעת משחק- ילדי גן רימון
שעת סיפור- גן רימון
אליס ונויה חיות מספרות
שעת סיפור- גן חרוב
שעת סיפור - תלתון צעיר
מפגש עם סופר - אמיר ארז
שעת סיפור- תלתון בוגר
שעת סיפור- בית סיגל
שעת סיפור- גן רימון
שעת סיפור- גן רימון
שעת סיפור- גן חרוב
תלתון צעיר זמן סיפור
שעת משחק- ילדי גן רימון
שעת סיפור- תלתון בוגר
שעת סיפור- גן רימון
שעת סיפור- גן חרוב
תלתון צעיר זמן סיפור
שעת משחק- ילדי גן רימון
שעת סיפור- תלתון בוגר
שעת סיפור- בית סיגל
שעת סיפור- גן רימון
שעת סיפור- גן חרוב
תלתון צעיר זמן סיפור
שעת סיפור- תלתון בוגר
שעת משחק- ילדי גן רימון
שעת סיפור- גן רימון
גילי ויובל מספרות
גילי ויובל מספרות
שעת סיפור- גן חרוב
תלתון צעיר זמן סיפור
שעת סיפור- תלתון בוגר
שעת סיפור- תלתון צעיר
שעת סיפור-גן רימון
שעת סיפור- בית סיגל
שעת סיפור- תלתון צעיר
שעת סיפור-גן רימון
שעת סיפור- בית סיגל
שעת סיפור- תלתון צעיר
שעת סיפור-גן רימון
שעת סיפור- בית סיגל